Zapraszamy na:

Konsultacje: pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne

Diagnozy: np. gotowości szkolnej, logopedyczna, neurologopedyczna, psychologiczna, wieloprofilowa

Terapie: indywidualne i grupowe: pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna i pochodne

Warsztaty: dla rodziców, dzieci i nauczyciel

Cele Fundacji Pegaz realizowane zostają poprzez:

 • Diagnozę trudności rozwojowych dzieci;
 • Terapię: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną;
 • Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;
 • Wspieranie i stymulowanie rozwoju dziecka;
 • Prowadzenie zajęć grupowych i treningów;
 • Konsultację i doradztwo;
 • Działalność informacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy psychologiczno- pedagogicznej;
 • Działalność szkoleniową i warsztatową.

Do zadań Fundacji Pegaz.la należy:

 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka w ramach tworzonych przez Poradnię zespołów wczesnego wspomagania, w celu pobudzania psychoruchowego
  i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole – prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną oraz opiekunami;
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci;
 • Terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.