Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

www.Pegaz.la

Zapraszamy na:

Konsultacje: pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne skierowane do dzieci, rodziców oraz rodzin.

Diagnozy: odroczenia gotowości szkolnej, dysleksji, dyskalkulii, logopedyczna, neurologopedyczna, psychologiczna, rehabilitacyjna, wieloprofilowa.

Terapie indywidualne: integracji sensorycznej, psychologicznej, pedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacja,

Terapie grupowe: trening umiejętności społecznych, akademia emocji, warsztaty ruchowe dla rodziców i dzieci,

Warsztaty: dla rodziców, dzieci i nauczycieli,