Celem projektu jest wsparcie profilaktyczne i terapeutyczne osób z problemem DDA oraz ich rodzin. Zapraszamy szczególnie osoby dotknięte problem przebywania i wzrastania w rodzinie alkoholowej.

W ramach projektu oferujemy: terapie indywidualne krótko i długoterminowe, porady i konsultacje rodzinne a także terapie grupowe DDA. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie. 

Terapia indywidualna: stwarza przestrzeń do badania problemów i trudności, których doświadczamy w wewnętrznych przeżyciach (lęk, smutek, niezadowolenie z własnego życia) i w relacjach z ważnymi osobami. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi w przejściu od myślenia i mówienia o objawach choroby do mówienia o przeżyciach i dylematach będących źródłem tych objawów i przyczyną cierpienia. Pełniejsze zrozumienie tych problemów pozwala na bardziej dojrzałe funkcjonowanie w związkach z innymi ludźmi jak i pełniejsze wykorzystanie własnego potencjału.

Sesja trwa 50 min. Częstotliwość sesji ustala terapeuta.

Terapia grupowa: psychoterapia grupowa jest doświadczeniem emocjonalnym. Grupa staje się miejscem poznawania siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Dzięki uczestnictwu w niej możemy uświadomić sobie wzorce kontaktowania się z ludźmi, sposoby budowania z nimi relacji oraz trudności, które uniemożliwiają nam satysfakcjonujące więzi. Praca w grupie pomaga uzyskać nowe spojrzenie na siebie, swoje związki, zrozumieć genezę własnych dolegliwości i wypracować nowe, korzystniejsze sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych.

Sesje grupowe odbywają się we wtorki, g. 16.00 – 19.00 (Placówka Poradni PEGAZ, Gdynia Dąbrowa ul. Koperkowa 2/AB) oraz w środy, g. 16:00 – 19:00 (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2, Gdynia Grabówek).

Sesje terapii indywidualnych odbywają się według grafika terapeutów w Placówce Poradni PEGAZ, ul. Koperkowa 2/AB.

Zapisy prowadzi sekretariat poradni pod nr tel. 730960690