TERAPIA DDA indywidualna / grupowa

Terapia DDA prowadzona przez psychologa i certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień.
Zajęcia przeznaczone są dla osób :
* z rodzin zmagających się z problemem alkoholowym,

* mających trudności w relacjach społecznych,

* mających obniżoną samoocenę, trudno jest im zrozumieć własne zachowanie

* przeżywających problemy osobiste (trudności w związkach, relacjach, w pracy)