Fundacja Pegaz.La  prowadzi Terapeutyczne Punkty Przedszkolne Pegaz w Gdańsku przy ul Powstańców Warszawskich 69  i  w Gdyni przy ul. Koperkowej 2/AB, oraz Integracyjne Punkty Przedszkolne Misie Tulisie w Gdyni przy ulicach Jemiołowej 49 oraz Żniwnej 43. W tych placówkach pod opieką terapeutyczną przebywają dzieci w wieku 3-9 lat: m.in. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na ich niepełnosprawność. Specjalistyczny zespół terapeutów realizuje kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju, m.in podejmuje wieloprofilowe działania usprawniające poprzez indywidualne terapie  w zakresie: terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, integracji sensorycznej, terapii ręki oraz rehabilitacji.

Nad edukacją i bezpieczeństwem dzieci czuwa wyspecjalizowany personel: nauczyciele wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagodzy oraz terapeuci indywidualni, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci ręki i integracji sensorycznej. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach przedszkolnych oraz specjalistycznych gabinetach terapii indywidualnej w tym gabinetach fizjoterapeutycznych, integracji sensorycznej, psychologicznych, pedagogicznych, Sali Doświadczania Świata.